Hack. Learn. Work! Always wanted to support us? Please do, we’re now rocking an ANBI-status!

Stichting Cyberworkplace is sinds november 2019 door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of te wel een goede-doelen-instelling onder fiscaal nummer 857754397. Het is een door de belastingdienst toegekend “label” voor goede doelen met een ideële doelstelling die niet gericht zijn op winst maken. Zie.

Schenkingen

De schenkers aan ANBI’s en de ANBI’s zelf genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting van de schenkers.

U kunt een gift op twee manieren doen:

  • als periodieke gift

U hebt dan vast laten leggen dat u met vaste (of vastgelegde) intervals een gift doet aan de instelling. Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte voor dergelijke schenkingen niet meer verplicht. U kunt uw gift dan zelf vastleggen in een overeenkomst. Eén exemplaar van de overeenkomst houdt u zelf. Het andere stuurt u naar Cyberworkplacel. U kunt de overeenkomst zelf opstellen, maar de Belastingdienst heeft een model op haar site staan. Als u dit gebruikt weet u zeker dat u alle noodzakelijke gegevens heeft vermeld.

  • als gewone gift

U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

Wat doen wij?

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.

Organisatie

Cyberworkplace heeft geen winstoogmerk met het geheel van de activiteiten die het algemeen belang dienen. De bedrijfsvoering van Cyberworkplace voldoet aan strenge eisen. De bestuursleden en andere vrijwilligers van de Cyberworkplace voldoen aan de ANBI-integriteitseisen en ontvangen een minimale vergoeding voor reële onkosten. Hierdoor wordt gegarandeerd dat alle ontvangen gelden ten goede komen aan het goede werk van de Cyberworkplace.